Sök i Svenska tidningar

Utforska tusentals digitiserade tidningar och tidskrifter från 1645 fram till idag.

Svenska tidningar Sök bland KB:s digitiserade tidningar, från 1600-talet och fram till idag.

Om Svenska tidningar

I Svenska tidningar kan du utforska nästan 400 år av svensk presshistoria. Tjänsten innehåller material från närmare 2000 olika tidnings- och tidskriftstitlar. En lista över allt material som finns tillgängligt hittar du i vår innehållsförteckning.

Du behöver besöka KB, eller något annat bibliotek som har tjänsten, för att studera det mesta av materialet. Se lista på bibliotek som erbjuder full åtkomst. Däremot kan du fritt läsa de tidningar och tidskrifter som är äldre än 100 år hemifrån. Läs mer om upphovsrätten.

Fler och fler tidningar

Tjänsten fylls ständigt på med både äldre titlar och nytt material för titlar som fortfarande utkommer. Det tar 4 månader från att en tidning kommer ut tills att den finns i tjänsten.

Svenska tidningar innehåller även ett mindre antal tidskrifter, och kommer att fyllas på med fler titlar framöver.

Mycket gammalt och mycket nytt

I tjänsten finns samtliga tidningar från 2014 och framåt, samt hela KB:s samling av de tidningar som gavs ut fram till och med 1906. För perioden 1907–2013 finns bara enstaka delar av presshistorien. KB saknar budget för att digitisera äldre tidningar i efterhand och är därför helt beroende av extern finansiering för att fylla den luckan.

Mycket finns bara på mikrofilm

KB började digitisera sina tidningar 2014, men det finns en betydande samling mikrofilmade tidningar fram till och med 2013. Många av våra tidningar finns därför enbart på mikrofilm i KB:s lokaler. Många andra bibliotek har också tidningar på mikrofilm.

Läs mer om vår tidningsläsesal.

Förteckning över mikrofilmade dagstidningar på bibliotek och andra institutioner (PDF)..

Om du har ytterligare funderingar kan du läsa vanliga frågor och svar.

KB samlar in allt

KB:s uppdrag är att samla in, beskriva, bevara och tillgängliggöra allt material som har framställts och spridits offentligt i Sverige utan att värdera innehållet. Användare bör vara medvetna om att KB:s samlingar innehåller äldre begrepp, bilder och annat historiskt innehåll som idag kan uppfattas som stötande såväl som kränkande eller bara allmänt föråldrat. Sådana uttryck som återspeglar författarnas/skaparnas attityder i sin tid kan väcka starka känslor idag, men är en del av vår historia och därför nödvändiga för vår förståelse av det förflutna.